fbpx

İç Mimari Dekorasyon

31 Aralık 2020

İç mimarlar mekâna yalnızca tasarım gözüyle bakmakla kalmaz; mekânın işlevselliğini ve insan psikolojisi üzerinde yaratacağı etkiyi de ele alır

İç Mimari Dekorasyon

İç mimarlık ve dekorasyon birbirini tamamlayan alanlardır…

İç mimari dekorasyonun kreatif bir perspektifle yürütülmesi önem taşır.

Modern yaşamın çarkları, katı ve fiziksel olan unsurları buharlaştırarak dönüyor. Bu dönüşüm sonucu algı ve kavrayışa da esneklik kazandırıyor. Geçmişteki “mesafe” kavramı ile günümüzdeki “mesafe” kavramı son derece farklı… Teknolojik devrimler sonucu geliştirilen yeni iletişim biçimleri yüzlerce yılın alışkanlıklarını değiştiriyor. Günümüz koşullarında hiçbir mesafe “uzak” değil. Artık ulaşılamayan veya erişilemeyen hiçbir yer yok.

Güncel değişimler modern öncesi dünyanın kavrayış sınırlarını aşıyor. Bu değişimlerin günlük yaşamı kolaylaştırdığı bir gerçek… Ancak aynı zamanda yer, yerellik ve bölgecilik gibi kavramları yıpratırken bu kavramlar etrafındaki duyguları da aşındırıyor. Mimari alanının bu değişimlerden etkilenmemesi imkânsız… Yerel kodların yerini evrensel trendler ve dönüşümler alıyor.

DK İç Mimarlık, İç Mimar Dilek Karaman olarak her projenin doğumunda bölge, yerel kalıplar ve kültürel-fiziksel kaynaklar üzerine yoğun incelemeler ve görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Projenin kolektif ve psikolojik derinliğini ortaya çıkarmak adına çok katmanlı bir araştırma ve analiz çabası yürütüyoruz. Bu okumalara sosyal, ekonomik ve ideolojik faktörler de dahil… Her projenin öznel verileri olduğu bilincinden hareketle özel koşulları analiz ederek ilerliyoruz.

İç Mimari Dekorasyon Anlayışında Trendlerin Etkisi

İç mimarlar mekâna yalnızca tasarım gözüyle bakmakla kalmaz; mekânın işlevselliğini ve insan psikolojisi üzerinde yaratacağı etkiyi de ele alır. Mekânın bölgeye uygunluğu incelenirken evrensel trendler de güncel kalmayı ve dinamik bir etki yakalamayı mümkün kılar. DK İç Mimarlık, İç Mimar Dilek Karaman olarak projenin her aşamasında renk geçişleri, mekânın konforu ve ambiyansı gibi konularda trendlerin ışığında ilerleyerek beklentiyi karşılayan etkileyici mekânlar tasarlıyoruz.

Proje Yaratım Sürecinde Rol Oynayan Etkenler

Projenin ilerleyen tasarım aşamasında alışılmış tarzlar ve klasikleşmiş dürtülerle motive edilen mimari hareketler askıya alınır. Günümüz tasarım alışkanlıkları bir müddet rafa kaldırılır ve bunun yerine tasarımcının bireysel yorumlarının hayal gücü ile yeniden keşfedileceği bir süreç başlar. Bu yaratım sürecinde bilinç, tutku, sezgi, bilinç ve tecrübe gibi pek çok etken rol oynuyor. Deneyim ile akıl arasındaki alana malzeme kalitesi yerleşince çok katmanlı bir ilerleyiş başlıyor.

İç mimari dekorasyon projelerinin ticari normlara ve yapı normlara yeterince uygun olması önemli… Ancak daha da önemli olan şey kentsel ve doğal manzara ile bütünleşen bir yapı sunabilmesi. Yeterince tutarlılık sunmasının yanı sıra modern trendlerden ilham alan dekorasyon desenleri etkin bir izlenim yaratıyor. Kullanılan doğal malzemeler, gün ışığından yeterince beslenen odalar, doğaya dönüşe olanak sağlayan incelikli detaylar sayesinde kullanıcılar daha konforlu bir yaşama adım atmış oluyor.

Tasarım Sürecini Oluşturan Önemli Aşamalar

Tasarım sürecinde dört temel aşama, projenin gidişatı açısından büyük bir önem taşır. Bu aşamalar şu şekilde sıralanabilir.

1. Hazırlık: İlk aşama olan bu etapta tasarımcı projesi için gerekli olan araştırmaları yapar. Kullanıcıların beklentilerini algılamak adına onların istek ve bilgilerine başvurur. Elde ettiği bilgileri ise geçmiş deneyimlerinden elde ettiği birikimler ile harmanlar.

2. Kuluçka: Bu aşamada bir önceki etap olan hazırlık aşamasını tamamlamış olan tasarımcı, proje hakkında çalışmaya ara verir ve konu hakkındaki zihinsel faaliyetlerini sürdürür. Bir nevi dinlenme aşaması olan bu etap “hazırlık” aşaması olarak tanımlanır.

3. Aydınlanma: Bu aşamada hazırlık aşaması boyunca beyin gerekli olan zihinsel faaliyetleri tamamlamış olur. Bu etabın ne kadar zaman alacağı deneysel yollarla tahmin edilemez. Ancak tasarım konusu olan nesneyle ilgili ilk fikirler açığa çıkar. Tasarımcının geçmiş tecrübelerinden elde ettiği bilgileri hazırlık aşamasında topladığı bilgilerle sentezlemesi önem taşır. Belirli bir olgunluğa ulaşan fikirler kabul edilebilir, verimli ve uygulanabilir bir biçime büründürülür.

Tasarımcının Tasarlama Sürecini Her Yönüyle Ele Alması

Tasarımın bireysel bir tasarımcı ve bir firma çerçevesi içerisinde ele alınışı farklı bir yapı gösterebiliyor. Zira firma tasarım çalışmalarına organizasyonel tasarlama süreci dahil oluyor. Ekip çalışmasında senkronize ilerlemek oldukça önemli… Her bir ekip üyesinin çalışmalarına bilimsel veya geçerli bir açıklama getirmesi gerekiyor.

Karl R. Popper’a göre; mimar, mimarlık sürecine bir problem ya da zorlukla karşılaştığında başlar. Bu zorluklar belirli veya teorik zorluklar olabilir. Popper’a göre mimarın mimari tasarım sürecini en iyi şekilde yönetebilmesi için öncelikle problem hakkında belirli fikirlere sahip olması gerekir. Reel deneyimlerde de belirli fikirlerin daha etkin çözümlere taşıdığı biliniyor.

Tasarım süreci başlatılırken tasarım ekipleri bir dizi soru işaretini bu sürece dahil ediyor. Başarılı olarak nitelendirilebilecek tasarımlar yapmak için bu son derece faydalı… Soruları sorarken cevapların bulunabileceği olası yerlerin bilinmesi de ayrıca önem taşıyor. Zira tasarım süreci zaten uzun ve meşakkatli iken cevapların nerelerden bulunacağının araştırılması da büyük bir mesai kaybına dönüşebiliyor. Bu nedenle profesyonel ve deneyimli iç mimarlarla ilerlemek büyük bir ayrıcalık ve konfor faktörüdür diyebiliriz.

İç Mimari Dekorasyonda Modern Tasarım Unsurları

Modern tasarım anlayışı, modern sanat akımlarının bir yaşam alanının iç kısmına yansıması olarak düşünebilir. Örneğin İskandinav ve Alman mimarisi ve tasarımında kökleri olan modern tarz kavramları bütünüyle zahmetsiz ve basit unsurlardan oluşuyor. Mobilyalarda toprak renkleri, dekorda ise nötr malzemeler kullanılıyor. Çağdaş iç tasarım stilleri söz konusu olduğunda renklerin etkilerini hızlıca fark edebilirsiniz.

Modern mekânlar kesinlikle keskin ya da soğuk değildir. Kullanılan dekoratif parçaların her birinin bir işlevi vardır. Dekorasyon anlayışı daha çok form ve estetik çekiciliğe odaklanan akıcı bir yapıya sahiptir. Minimalizme uzanan modern tasarım unsurlarında doğayla bütünleşen dekor detaylarına yer verilir. Bu da iç mimari dekorasyonda ferah, konforlu ve huzurlu bir etki yaratıyor.

Mimarı ve mimarlığı anlamak için kullanılabilecek bir başka yol ise doğrudan mimarın kendisini incelemektir. Doğal olarak insan bilimlerinin konu alanına giren bu durum sayesinde mimarın daha önceki tasarımlarını ve bu tasarımları oluşturmak için kullandığı yöntemleri algılamak mümkün… Mimarın geçmiş deneyimleri ve projeye bakış açısı standartların kesin temeller üzerine oturmasına ve işlevsel bir yapı kazanmasına olanak tanıyor. Broadbent “Design in Architecture” kitabında Allport isimli bir uzman tarafından yürütülen bir çalışmada önyargılı insanlar, bu insanların nasıl önyargılı bir yapıya geldikleri ve çeşitli önyargılı insan tipleri açıklanarak bunların yaratıcı etkinliğe etkileri açıklanmaya çalışılmıştır.

İç Mimarın Kreatif Düşünebilme Becerisi ve Zeka İlişkisi

Zeka daima yaratıcılık ile paralel ilerleyen bir kavram değil… Hâl böyle olunca konuya biraz daha yakından bakmak kaçınılmaz oluyor. Modern dekorasyon anlayışı nasıl gelişti? Doğal malzemeler ve natürel etkiler hayatımıza nasıl yerleşti? Ahşap ve benzer detaylar sayesinde daha huzurlu ortamlara nasıl kavuştuk? Tüm bu soruların temelinde “zekânın kreatif ve fayda odaklı” bir bakış açısıyla buluşması yatıyor.

MacKinnon’a göre zeki insan daha yaratıcı insandır fikri her zaman geçerli değil… Özellikle mimarların rasyonel düşünebilme becerilerinin sezgileri ile harmanlanması gerekiyor. Proje arsasının doğası, gerekli kaynaklar vb. dinamikler rasyonel düşünebilme tarafını ilgilendiriyor. İletişim becerisi, değer yargıları, yerelleştirme ve karmaşık düzeni basite indirgeyip açıklanabilir kılma gibi pratikler ise mimarın kreatif düşünme becerisinden ileri geliyor.

İç mimari dekorasyonda rasyonel ve bilimsel gerçekliğin yanı sıra sezgilerin de rolü büyük… Sistematik bir bakış açısının hayal gücü ile buluşması muhteşem sonuçları ortaya çıkarıyor. Bu sayede mimar kendi tasarım yöntemlerini geliştirerek tecrübelerine derinlik kazandırıyor. Bu derinlik ise kullanıcıların beklentilerine en iyi şekilde yanıt sunmasını mümkün kılıyor.

Yaşam alanlarında farklı tasarım deneyimlerine dair yepyeni bir içerikte görüşmek üzere…

Sağlıklı günler.

ŞİMDİ PAYLAŞ